CAMPUS ESTIU - UD Torredembarra (UDT)

U D Torredembarra
Buscar
Vagi al contingut

Menú principal:

EVENTS
 
 
OPCIONS I HORARIS :

OPCIÓ A: de 9 a 13 hores - inclou les activitats de :FUTBOL, ANGLÈS, BALL,TENIS-PADEL,PISCINA,SPA i MANUALITATS.

OPCIÓ B: de 9 a 13 hores i de 15 A 17 hores - inclou les activitats de :FUTBOL, ANGLÈS, BALL,TENIS-PADEL,PISCINA,SPA, MANUALITATS i VELA (NO INCLOU SERVEI DE MENJADOR)

OPCIÓ C: de 9 a 15 hores - inclou les activitats de :FUTBOL, ANGLÈS, BALL,TENIS-PADEL,PISCINA,SPA, MANUALITATS,TALLERS i PISCINA DE BOLES, INCLOU SERVEI DE MENJADOR (NO INCLOU VELA)

OPCIÓ D: de 9 a 17 hores - inclou les activitats de :FUTBOL, ANGLÈS, BALL,TENIS-PADEL,PISCINA,SPA, MANUALITATS,TALLERS i PISCINA DE BOLES,VELA i INCLOU SERVEI DE MENJADOR

*SUPLEMENTS SETMANALS: *ACOLLIDA(DE 8 a 9 hores) 3€/DIA *DINAR 10€/DIA
……………………………………………………………………………………………………………………………………………
*Pels jugadors del club que facin l'inscripció abans del 6 de maig podran gaudir d'una setmana gratis de Campus però només en modalitat OPCIÓ A.
  La setmana serà a concretar.


PREUS NENS ESCOLA / NENS NO ESCOLA:

                            OPCIÓ A:  OPCIÓ B:   OPCIÓ C:    OPCIÓ D:
1 SETMANA          55€/60€    85€/90€    95€/100€    125€/130€
2 SETMANA          50€/55€    80€/85€    90€/95€      120€/135€
3 SETMANA          45€/50€    75€/80€    80€/85€      115€/120€
4 SETMANA          40€/45€    70€/75€    75€/80€      110€/115€

*10% DESCOMPTE PER GERMÀ
Forma de pagament: ingrés a compte de “La Caixa” ES28-2100-3884-71-0200016505
Indiqueu NOM i COGNOMS del nen i com a concepte CAMPUS d’ESTIU.
Porteu el resguard del pagament junt amb el full d’inscripció.
.................................................................................................................................................
OBSERVACIONS: Monitors titulats. Assegurança del campus inclosa. L’activitat de vela tindrà un descompte de 5€/nen si hi ha més de 20 inscrits.
Junt amb l’ inscripció cal portar fotocopia del DNI i de la Targeta Sanitaria del nen.

INSCRIPCIÓ:
Nom i Cognoms:..............................................................................................
Adreça:............................................................................................................
Data de Naixament:…………………………………. Sap Nedar? SI…… NO…..
Pateix alguna malaltia? No…. Si…Quina?......................................................
Nom I Cognoms mare,pare o tutor legal:…………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………………………….
DNImare,pare o tutor legal:…………………………………………………………………………
Telefons de contacte priorotari:………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………………………
Email:…………………………………………………………………………………………………………
SIGNAT: DATA: 
 
Retorna al contingut | Retorna al menú principal